Materské školy v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves

1. Materská škola, J. Hanulu č. 6, Spišská Nová Ves

Počet tried: 5

Riaditežka: Mgr. Beáta Pavlanská

Telefón/fax: 053 446 4424

e-mail: ms.hanulova@mestosnv.sk


2. Materská škola, Slovenská ulica č. 14, Spišská Nová Ves

 Počet tried: 3

Riaditežka: Bc. Gabriela Bryndzová

Telefón/fax: 053 446 4006

e-mail: msslovenska@mestosnv.sk


3. Materská škola, Gorazdova ulica č. 6, Spišská Nová Ves

Počet tried: 3

Riaditežka: Viera Kačengová

Telefón/fax: 053 446 1681

e-mail: msgorazdova@mestosnv.sk


4. Materská škola, ul. E. M. Šoltésovej č. 27, Spišská Nová Ves

  Počet tried: 3

Riaditežka: Mgr. Anna Samončíková

Telefón/fax: 053 446 2867

e-mail: mssoltesova@gmail.com


5. Materská škola, Lipová ulica č. 21, Spišská Nová Ves

 Počet tried: 6

Riaditežka: Mgr. Alena Brezovajová

Telefón/fax: 053 446 5258

e-mail: mslipovasnv@gmail.com


6. Materská škola, Komenského 25, Spišská Nová Ves

 Počet tried: 5

Riaditežka: Mgr. Daniela Jannová

Telefón/fax: 053 446 5749

e-mail: ms.komenskeho@mestosnv.sk


7. Materská škola, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves

 Počet tried: 5

Riaditežka: Jana Vadelová

Telefón/fax: 053 446 2060

e-mail: msnejedleho@mestosnv.sk


8. Materská škola, P. Jilemnického č. 2, Spišská Nová Ves

 Počet tried: 6

Riaditežka: Mgr. Slávka Lešková

Telefón/fax: 053 446 3655

e-mail: ms.jilemnickeho@mestosnv.sk


9. Materská škola, Tehelná 20, Spišská Nová Ves

 Počet tried: 3

Riaditežka: Mgr. Jana Zajacová

Telefón/fax: 053 446 1898

mail: mstehelna20@gmail.com


10. Materská škola, Rybničná 31, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

 Počet tried: 2

Riaditežka: Anna Chňapková

Telefón/fax: 053 441 3128

e-mail: msrybnicna@mestosnv.sk


11. Materská škola, Stolárska ulica č. 2, Spišská Nová Ves

 Počet tried: 9

Riaditežka: Zlata Horváthová

Telefón/fax: 053 446 2230

e-mail: ms.stolarska@mestosnv.sk


12. Materská škola, S. Tomášika č. 5 (presahovaná na ul. P. Jilemnického 2/A),
      Spišská Nová Ves

 Počet tried: 2

Riaditežka: Bc. Eva Karaffová

Telefón/fax: 053 4464501

e-mail: mstomasikova@gmail.com


13. Materská škola, ulica I. Krasku č. 3, Spišská Nová Ves

 Počet tried: 1

Riaditežka: Klaudia Baluchová

Telefón/fax: 053 4422155

e-mail: msikrasku@gmail.com


14. Materská škola, Hviezdoslavova ulica č. 33, Spišská Nová Ves

 Počet tried: 2

Riaditežka: Bc. Ožga Šefčíková

Telefón/fax: 053 446 3458

e-mail: mshviezdoslav@gmail.com

 

     Počítadlo prístupov: 128435 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.