Školské jedálne v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves

1. Školská jedáleň pri MŠ, J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Mgr. Alžbeta Kurucová

Telefón/fax: 053 446 4424

e-mail: sj.hanulova@mestosnv.sk

2. Školská jedáleň pri MŠ, Slovenská 14, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová

Telefón/fax: 053 446 4006

e-mail: sj.slovenska@mestosnv.sk

3. Školská jedáleň pri MŠ, Gorazdova 28, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová

Telefón/fax: 053 446 1681

e-mail: sona.juhaziova@centrum.sk

4. Školská jedáleň pri MŠ, E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková

Telefón/fax: 053 446 2867

e-mail: mbujnakova77@gmail.com

5. Školská jedáleň pri MŠ, Lipová 21, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Adriana Klingová

Telefón/fax: 053 446 5258

e-mail: sjlipova@gmail.com

6. Školská jedáleň pri MŠ, Komenského 25, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková

Telefón/fax: 053 446 5749

e-mail: sj.komenského@mestosnv.sk

7. Školská jedáleň pri MŠ, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Nataša Frankovičová  

Telefón/fax: 053 446 2060

e-mail: nfrankovicova@gmail.com

8. Školská jedáleň pri MŠ, P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Viera Halíková  

Telefón/fax: 053 446 3655

e-mail: sj.jilemnickeho@mestosnv.sk

9. Školská jedáleň pri MŠ, Tehelná 20, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Karin Smoradová  

Telefón/fax: 053 446 1898

e-mail: sjtehelna@gmail.com

10. Školská jedáleň pri MŠ, Rybničná 31, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Karin Smoradová  

Telefón/fax: 053 441 3128

e-mail: sjhuta@gmail.com

 11. Školská jedáleň pri MŠ, Stolárska 2, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Mgr. Zuzana Ďuríková

Telefón/fax: 053 446 2230

e-mail: sj.stolarska@mestosnv.sk

12. Školská jedáleň pri MŠ, S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Viera Halíková

Telefón/fax: 053 446 4501

e-mail: 

 

13. Školská jedáleň pri MŠ, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves

 Vedúca ŠJ: Adriana Klingová

Telefón/fax: 053 446 3458

e-mail:  

 


 


     Počítadlo prístupov: 117776 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.