zÁPiS DeTÍ DO MaTerSkeJ ŠkOlY

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 2020/2021 sa bude kona v termíne

od 30. apríla do 31. mája 2020.

Žiadosti o prijatie dieaa do vyššie uvedených materských škôl môžu zákonní zástupcovia dieaa podáva prostredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu materskej školy, do ktorej chce zákonný zástupca diea zapísa (viď kontakty). Rozhodnutie o prijatí dieaa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditežka materskej školy.

Materská škola na ulici P. Jilemnického č. 2 poskytuje diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou.

Správa školských zariadení


Prílohy:     Počítadlo prístupov: 117763 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.