Harmonogram prázdninovej prevádzky materských škôl a ZSoD v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves na rok 2019
 

Termín
Materská škola
Materská škola
01.07. – 12.07.2019
Rybničná 31 (Novoveská Huta)
 
01.07. – 19.07.2019
E. M. Šoltésovej 27
J. Hanulu 6
22.07. – 09.08.2019
Slovenská 14
Gorazdova 28
12.08. – 23.08.2019
P. Jilemnického 2
Komenského 25
01.07. – 31.07.2019
Materská škola a ZSoD Stolárska 2

 Bez prázdninovej prevádzky:
MŠ Lipová 21,  MŠ I. Krasku 3, MŠ Tehelná 20, MŠ Hviezdoslavova 33, MŠ a ZSoD Zd. Nejedlého 5
Rozpis prevádzky:
1. 7. – 19 .7. 2019
MŠ E. M. Šoltésovej 27 – spádové MŠ:                          Lipová 21       
                                                                                               S. Tomášika 5 
                                                                                               Komenského 25
 
MŠ Hanulu 6 – spádové MŠ:                                            P. Jilemnického 2
                                                                                               Hviezdoslavova 33
                                                                                               Slovenská 14
                                                                                               Gorazdova 28
 
22. 7. – 9. 8. 2019
MŠ Gorazdova 28 – spádové MŠ:                                   Hviezdoslavova 33
                                                                                               Komenského 25
                                                                                               P. Jilemnického 2
                                                                                               S. Tomášika 5
 
MŠ Slovenská 14 – spádové MŠ:                                     J. Hanulu 6
                                                                                               Lipová 21
                                                                                               E. M. Šoltésovej 27
12. – 23.8.2019
MŠ P. Jilemnického 2 – spádové MŠ:                             J. Hanulu 6
                                                                                               Gorazdova 28
                                                                                               Slovenská 14
                                                                                               Hviezdoslavova 33
 
MŠ Komenského 25- spádové MŠ:                                 Lipová 21
                                                                                               S. Tomášika 5
                                                                                               E. M. Šoltésovej 27
 
1. 7. – 31. 7. 2019
MŠ Stolárska 2 – spádová MŠ:                                         Z. Nejedlého 5
ZSoD (DJ) Stolárska 2 – spádové ZSoD:                          Z. Nejedlého 5
     Počítadlo prístupov: 117767 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.