Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods.2 zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov :

ekonomicky_opravnene_naklady_za_rok_2018.xlsx

ekonomicky_opravnene_naklady_za_rok_2019.pdf

     Počítadlo prístupov: 117757 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.